afd. Goeree-Overflakkee

Euro Delta Jongeren

De jongerenvereniging van het Zuid Hollandse eiland Goeree – Overflakkee

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Euro Delta Jongeren afd. Goeree Overflakkee

All Rights Reserved 2020

Volg ons

Wat is Euro-Delta

Euro-Delta is het overkoepelende orgaan van de plattelands Jongeren Goeree-Overflakkee.

Onder de Euro-Delta vallen de volgende afdelingen plattelands jongeren: de Hoeksche Waard, Voorne, Putten en Flakkee. Alle afdelingen hebben gezamenlijk rond de 1650 leden.

Het Euro-Delta heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en vanuit de afdelingen is er een afgevaarigde van het Euro-Delta. De afdelingen organiseren verschillende activiteiten: schuurfeesten, agrarische activiteiten, sportactiviteiten, toneelavonden, een trekkerpuzzelrit en verschillende informatieavonden.

Het doel van het Euro-Delta

Het doel van de Euro-Delta is het in stand houden van een plattelandsjongerennetwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied. Er wordt concreet bijgedragen aan de leefbaarheid en in stand houden van het platteland en haar bevolking.

Klik hier om de websites van onze collega-verenigingen te bekijken: