afd. Goeree-Overflakkee

Euro Delta Jongeren

De jongerenvereniging van het Zuid Hollandse eiland Goeree – Overflakkee

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Euro Delta Jongeren afd. Goeree Overflakkee

All Rights Reserved 2020

Volg ons

Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging!

 

Allereerst bedankt voor je interesse in onze vereniging! Na invulling van dit formulier zal je lidmaatschap ingaan voor het verenigingsjaar maart 2024 – maart 2025.
Tot deze tijd zal je wel onze post ontvangen, maar ben je officieel nog geen lid en kan je helaas nog geen gebruik maken van onze ledenkortingen. Na
inschrijving ontvang je begin van het verenigingsjaar een bevestiging van inschrijving, de post die je tot die tijd ontvangt (gemiddeld één keer per 2
maanden) zal voor jou tevens de bevestiging zijn van inschrijving!

Verklaring tekens inschrijvingsformulier:
¹ ] Dit houdt in dat je wanneer je kiest voor ‘ja’ benaderd kan worden voor vrijwilligersdeelname. In de meeste gevallen zal dit gaan door middel van telefonisch contact en zal voornamelijk zijn voor hulp tijdens Kijk bij de Boer of een bardienst tijdens een schuurfeest / trekkertrek familiedag.
² ] Agrarisch geïnteresseerd betekent dat je ook post zal ontvangen voor activiteiten die specifiek agrarisch gericht zijn, zoals bijvoorbeeld cursussen en bedrijfsbezoeken. Wanneer je dit niet aankruist zal je deze post niet ontvangen.

Bewaren persoonsgegevens:
In het kader van de huidige privacywetgeving willen wij je erop wijzen dat de door jou ingevulde persoonsgegevens van je worden bewaard. Wij bewaren deze gegevens in een beveiligd
ledensysteem welke enkel voor onze secretaris en penningmeester toegankelijk is. Als wij vermoeden dat er onjuiste gegevens zijn ingevuld op het lidmaatschapsformulier kunnen wij je
vragen bewijsstukken aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn over je geboortedatum, IBAN of woonsituatie. Deze bewijsstukken zullen wij na de controle verwijderen dan wel vernietigen.

Leeftijdsgrenzen:

  • Lid worden kan vanaf de leeftijd van 16 jaar, jongeren onder deze leeftijd kunnen wij helaas niet inschrijven. De meeste van onze activiteiten zijn gericht op de leeftijdscategorie 16+.
  • Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen, zonder e ondertekening van deze personen kunnen wij dit inschrijvingsformulier niet in behandeling nemen.
  • Als je ouder dan 30 jaar bent kun je helaas geen lid worden van onze vereniging, we zijn immers een jongerenvereniging. Ben je al lid, maar wordt je binnenkort ouder dan 30? Dan wordt je automatisch donateur van onze vereniging, maar zal je niet uitgeschreven worden.

Afschrijving contributie.
De afschrijving van de contributie zal in het eerste gedeelte van het verenigingsjaar plaatsvinden (medio maart), voorafgaand zal de afschrijving schriftelijk bekend worden gemaakt. In het geval van het ontvangen van een rekening in plaats van een automatische incasso, zullen er €5,- extra kosten in rekening gebracht worden. Dit in verband met de administratiekosten. Na het verstrijken van het betalingstermijn zal er een herinnering volgen van betaling, mocht ook dit termijn verstrijken, dan wordt je automatisch uitgeschreven bij onze vereniging! De contributie was afgelopen verenigingsjaar €25,- (alleenstaand lid). Contributieverhoging zal bepaald worden op de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar met de leden die op dat moment aanwezig zijn. Alleen tijdens de ALV kan bezwaar worden gemaakt tegen de contributieverhoging.

Wederopzegging lidmaatschap.
Opzegging van het lidmaatschap van Euro-Delta Jongeren, afdeling Goeree Overflakkee dient schriftelijk per brief of per e-mail te worden gemeld, minimaal één maand voor het volgende verenigingsjaar (deze gaat per maart ieder jaar in). Bij overschrijding van het opzegtermijn, zal het lidmaatschap pas beëindigt worden na afloop van het volgende verenigingsjaar.

Bij vragen kan contact opgenomen worden via [email protected].