afd. Goeree-Overflakkee

Euro Delta Jongeren

De jongerenvereniging van het Zuid Hollandse eiland Goeree – Overflakkee

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Euro Delta Jongeren afd. Goeree Overflakkee

All Rights Reserved 2020

Volg ons

P.J. EURO-DELTA is het overkoepelende orgaan van de plattelandsjongerenverenigingen Hoeksche Waard, Putten, Voorne en Goeree-Overflakkee (oftewel de Zuid-Hollandse eilanden), en bestaat sinds 1950.

De vereniging van Plattelands Jongeren EURO-DELTA, afd. Goeree-Overflakkee is voor iedereen! Het idee dat je persé van agrarische afkomst moet zijn, of op de één of andere manier iets met deze sector te maken moet hebben is allang achterhaald. Tegenwoordig is minstens de helft van onze leden afkomstig van binnen de dorpsgrenzen. Dat wil niet zeggen dat het platteland niet meer bij onze activiteiten betrokken wordt. Het is juist datgene wat ons allen bindt, het platteland van Goeree-Overflakkee!

Wat doen we?

De meesten zullen de plattelandsjongeren kennen van de schuurfeesten. Anderen verschijnen ook regelmatig bij de andere activiteiten. Omdat onze leden onderling vaak op veel punten verschillen, proberen we een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden: agrarisch en niet-agrarisch. Hierdoor zul je je altijd door één of meerdere activiteiten aangesproken voelen.

Niet-agrarisch werk (algemeen)

Dit werk wordt ook wel het ‘sociaal cultureel plattelands jongerenwerk’ genoemd. Drie thema’s staan hierbij centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeten en maatschappelijke vorming. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals: sportevenementen, schuurfeesten, ontspanningsavonden, skieen, carnaval en er zijn ideen voor survivals, droppings, puzzelritten en excursies zoals de agritechnica.

Agrarisch werk

In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal middels: gespreksavonden over landbouwkundige onderwerpen, belangenbehartiging voor jonge agrariers in allerlei organisaties en uiteraard plannen voor een spectaculaire trekkertrek en touwtrek.
Maar wat te denken van een partijtje kleiduiven schieten of een cursus mineralenbenutting en allerlei agrarische bedrijfsbezoeken.
Dit werk valt onder de agrarische commissie (AC) die met de anderen afdelingen van Euro Delta samenkomen in het ABC: De agrarische begeleidingdscommissie van Euro Delta. Het ABC zorgt voor het contact met de Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (HAJK), welke weer in contact staat met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Kortom, je kunt in de agrarische commissie je mening uiten en deze uiteindelijke zelfs laten horen tot in Den Haag.

Wie zitten hier allemaal achter?

Activiteiten ontstaan niet uit het niets. Om de verenging draaiende te houden zit er een groep enthousiaste jongeren in het bestuur van ‘de jongeren’. Deze mensen komen uit alle delen van Goeree-Overflakkee, van alle leeftijden en alle achtergronden. Zo proberen we een representatief bestuur de houden voor onze leden. Ook hopen we altijd weer te kunnen rekenen op een grote schare vrijwilligers, die ons helpen met het opbouwen van schuurfeest, het verzinnen van activiteiten, het plaatsnemen in commissies enzovoorts.