afd. Goeree-Overflakkee

Euro Delta Jongeren

De jongerenvereniging van het Zuid Hollandse eiland Goeree – Overflakkee

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Euro Delta Jongeren afd. Goeree Overflakkee

All Rights Reserved 2020

Volg ons

Algemene ledenvergadering
20:00 7 maart 2022 to 23:00 23 februari 2022

Het bestuur van de Euro-Delta jongeren, afdeling Goeree-Overflakkee, nodigt de leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De vergadering vindt plaats op maandag 7 maart om 20:00 uur in restaurant ‘t Anker (Kaai 27 te Dirksland). Heb je ideeën, tips, opmerkingen of gewoon interesse in de vereniging? Kom dan zeker langs op onze Algemene Ledenvergadering.

 

  • Opening door de voorzitter
  • Voorstelronde
  • Mededelingen
  • Notulen ALV 2021
  • Verslag activiteiten

5.1 Algemene activiteiten

5.2 Agrarische activiteiten

5.3 Euro-Delta activiteiten

5.4 Trekkertrek Commissie

5.5 SMOUT Commissie

5.6 Versier commissie

6. PR

7. Financieel jaarverslag

8. Kascontrole commissie

Pauze

9. Bestuursverkiezing

10. Doelstelling 2022

11. Voorstel en vaststelling contributie 2022

12. Begroting 2022

13. Activiteitenagenda 2022

14. Rondvraag

15. Sluiting door de voorzitter

Georganiseerd door

Zet in mijn agenda

Locatie

Deel ons evenement

Add Comment